NewCity – City Building Simulation Game v0.5.25 [MOD]
  • Version: 0.5.25
  • ROOT: No
  • Categories: Simulation
  • SIZE: 72M
  • Post Date: June 16, 2021
  • Update Date: 3 weeks ago
  • Views: 45
NewCity - City Building Simulation Game Desctiption
نیوسیتی شهر مدرن شماست. شهری که در گذشته زبانزد تمام مردم بوده اما حالا برای شکوفایی به کمک شما احتیاج دارد.

شما قهرمان این مردم هستید. با ساخت کارخانه ها پایه های اقتصاد شهرتان را بسازید. با دریافت مالیات ،امکانات توریستی و رفاهی را برای جذب مردم سراسر دنیا فراهم کنید.

شهر رویاهای خود را مطابق با آرمانهایتان بسازید.

ویژگی‌ها:

✅ تجربه شهرسازی مدرن در یک شهر ساحلی

✅ بیش از 50 ساختمان جذاب و مختلف برای گسترش شهر

✅ بیش از 100 نوع محصول متفاوت ایرانی برای تولید و انجام سفارشات مردم

✅ قابلیت مدیریت رونق و جمعیت شهر

✅ مدیریت متخصصان مختلف شهر از جمله مهندس، پزشک، آشپز، زرگر، بازاری و ...

✅ تزئیین دلخواه شهر با لوازم دکوری مانند گل، درخت، چراغ، دکه و …

✅ جایزه روزانه

✅ گرافیک جذاب و ایرانی


- اگر دنبال اینی که قدرت مدیریت و شهرسازی ات رو به رخ بقیه بکشی؟!
- اگر میخوای رونق رو به شهر برگردونی و یک شهر مدرن و شکوفا داشته باشی؟!
- اگر رئیس بودن رو بلدی و میتونی کلی آدم متخصص رو مدیریت کنی؟!

نیوسیتی بهترین انتخاب برای تو هست ...